Bikenomad - biketours logo
Pravila za kolesarje

Pravila za kolesarje

PRAVILA ZA KOLESARJE - SINGLE TRAIL PARKA JAMNICA

1. VOZITE SE LE PO OZNAČENIH IN ODPRTIH POTEH!

 • Vse poti potekajo po zasebnih zemljiščih, zato je potrebno upoštevati želje  in zahteve lastnikov. Zemljišča so v prvi vrsti namenjena kmetijski in gozdarski proizvodni, zato imajo te dejavnosti vedno prednost.
 • Nikoli ne hodite ali kolesarite čez travnike in njive !
 • Označene poti so dovoljene le za kolesarjenje!
 • Izven označenih poti se ni dovoljeno voziti !
 • Spoštujte zapore poti !

2. NE PUŠČAJTE SLEDI !

 • Ostajajte na urejenih poteh, ne sekajte poti na ovinkih in ne delajte novih sledi !
 • Kolesarite podlagi primerno in z vožnjo ne delajte »kanalov« npr. z nepotrebnim blokiranjem koles pri zaviranju.
 • Vse kar prinesete v naravo, odnesite s seboj !
 • Ne parkirajte avtomobilov na travnikih !

3. OBVLADUJTE KOLO !

 • Upoštevajte priporočila ter vozite v mejah svojih sposobnosti.
 • Poti uporabljate izključno na lastno odgovornost in ste odgovorni za škodo, ki jo povzročite sebi ali tretji osebi!

4. SPOŠTUJTE DRUGE !

 • Nekatere označene poti so dvonamenske in na teh imajo prednost vedno pešci!
 • Vožnja v obe smeri je dovoljena le na odsekih, kjer je to posebej označeno! Prednost ima kolesar, ki vozi navzgor!
 • Bodite obzirni do pešcev-sprehajalcev in jim vedno dajte prednost ter poskrbite, da bo srečanje z njimi varno in prijazno.
 • Ko kolesarite upoštevajte dejstvo, da tudi drugi uporabljajo isto pot, zato vedno poskušajte predvideti možnosti srečanja.
 • Na odsekih, kjer se pot križa ali poteka po gozdni ali lokalni cesti morajo kolesarji spoštovati cestno prometne predpise.
 • Dvorišča kmetij prečkajte z minimalno hitrostjo !

5. NE PLAŠITE ŽIVALI !

 • Živali se lahko zaradi nenadnega srečanja, vašega hitrega premikanja ali hrupa zelo vznemirijo, ter povzročijo škodo sebi, vam ali nekomu drugemu - vi ste tujek v njihovem okolju, zato prilagodite način vožnje živalim ob poti.
 • Preganjanje živine na paši in vznemirjanje divjadi sta resna prekrška.
 • Za seboj zapirajte morebitne odprte lese in ograje.
 • V gozdu ne kričite in ne povzročajte hrupa.
 • Uro pred sončnim vzhodom in po zahodu se po poteh ni dovoljeno voziti !

6. BODITE PRIMERNO PRIPRAVLJENI !

 • Upoštevajte svoje sposobnosti in lastnosti vaše opreme za določeno turo.
 • Obvezno nosite čelado in drugo primerno zaščitno opremo, ter imejte pri sebi prvo pomoč.

7. PRISPEVAJTE K VZDRŽEVANJU IN RAZVOJU LOKALNIH POTI !

 • Poti so narejene in vzdrževane s prostovoljnim delom. Namenjene so vašemu uživanju in ker si skupaj želimo , da bi bilo dobrih in urejenih poti čim več nam lahko pomagate s svojim delom ali drugimi prispevki .

Zaradi nespoštovanja navedenih pravil vam lahko prepovemo uporabljati naše poti !