Bikenomad - biketours logo
Energetska obnova Ekohotela Koroš

Energetska obnova Ekohotela Koroš

Izdelava projekta za celostno prenovo in energetsko učinkovitost Ekohotela Koroš

Sedanji objekt je energetsko neučinkovit in potraten, ker je bil grajen brez izolacij z neustreznimi okni in vrati, streha in ostrešje ni izolirano zato je potrebno namestiti ustrezno izolacijo in zamenjati okna in vrata z energetsko učinkovitimi. Stekleni paviljon za goste je potrebno združiti z glavnim objektom, ker bomo s tem pridobili dodaten ogrevan in energetsko učinkovit skupen prostor za goste obenem pa bo zahodna stena glavnega objekta zaščitena pred stalnimi vetrovi, ki sedaj hladijo skupne prostore za goste. V kopalnicah je nameščena neučinkovita oprema, kotlički z enojnim izplakovanjem porabijo preveč vode, pri tuširanju pa gostje trošijo vodo medtem, ko čakajo na ustrezno temperaturo in ker je poraba vode prevelika smo ob sušah v preteklih letih že morali dovažati vodo s cisternami. Prenovo in energetsko sanacijo objekta, smo si po letih le delnih rešitev, tokrat zamisli celostno, zato potrebujemo celoten projekt, ki pa ga bomo realizirali po fazah.

1. Zmanjšanje porabe pitne in sanitarne vode

Ker imamo lastno zajetje za pitno vodo moramo z večanjem števila gostov v sušni sezoni z vodo ravnati zelo skrbno, zato smo si zamislili naslednje:

1.1. Menjava kotličkov za vodo – namestitev dvokoličinski kotljičkov
1.2. Namestitev termostatskih baterij v kopalnice za goste 
1.3. Uporaba deževnice – namestitev zbiralnikov 

2. Obnova posameznih elementov in zunanjega ovoja stavbe

V prvi fazi je predmet investicije:

2.1. Menjava starih oken in vrat, ki so energetsko neustrezna, 
2.2. Prestavitev ustreznih novejših oken do nivoja fasade, 
2.3. Izolacija kleti, 
2.4. Izdelava energetsko učinkovite lesene fasade. 

3. Zamenjava kurilne naprave z novo kurilno napravo za proizvodnjo toplote iz obnovljivih virov energije.

Peč za ogrevanje imamo na lesne sekance a je stara več kot 10 let, energetsko zelo potratna in s stalnimi okvarami, zato jo moramo zamenjati z novejšo tudi na lesne sekance, ki jih dobimo iz lastnega gozda.

3.1. Zamenjava peči 
3.2. Namestiti nova strojno in elektronsko opremo 
3.3. Namestiti ustrezen zalogovnik toplote. 

4. Informiranje in komuniciranje

Vsa »tehnična sredstva« nam pri ekološki prenovi ne bodo prinesla željenega rezultata, če o naših ciljih ne bomo informirali gostov, zato smo si zastavili aktivnosti ( spletna stran, letak itd.) z vsebinami:

5.1. Varčevanje z vodo 
5.2. Varčevanje z energijo 
5.3. Ravnanje z odpadki - Zero Waste 

 
5. Projektna dokumentacija
Naložbo sofinancirata RS in EU iz Evropskega sklada za regionalni razvoj.
 
Več o operacijah RS in EU, pa si lahko preberete tudi na www.eu-skladi.si.
 
 

Panorama Bike Park Jamnica L