Riding with nature

Hidden gems

The best places

Bikenomad - biketours logo
Über uns

Our team

Kolesar-v-travi
Kolesar v blatu

Dušan Štrucl- Dixi: General manager / guide

kolesar
downhill

Anej Štrucl: project manager / guide


Klara Vogrinec Štrucl:

Suzana Fajmut Štrucl

LOCAL GUIDES:

Vid Peršak

Nejc Kotnik

Danolo Vrčkovnik - Ruda

Kaja Kos

Dani1

Danilo Golob